Kontakt 

tel. 52 34 11 333  

 e-mail: admin@kskpzpn.pl

Administrator

Zarząd podczas swojego posiedzenia 13 grudnia wytypował sędziów kandydatów do grupy Top Amator B: Karol Kobędza i jako rezerwowy Piotr Wiśniewski oraz do grupy Top Amator C: Burkiewicz Bartosz, Gryckiewicz Patryk, Kowalczyk Bartosz, Podlewski Rafał, Wódkowski Marcin.

Po analizie Halowych Mistrzostw Sędziów postanowił udzielić nagany zespołowi Grupy Lipno, ukarać zakazem uczestnictwa w przyszłorocznych Mistrzostwach kol. Michała Słupeckiego oraz wezwać na rozmowę kol. Mariusza Korpalskiego.

Każdy sędzia zobowiązany jest do 31 stycznia dokonać wpłaty 52 zł na KSP (dawne KFP) (nr konta 79 1020 1462 0000 7002 0126 2450) - opłaty za KSP dokonujemy TYLKO na konto. Składkę KFD 50 zł należy dokonać u referenta finansów kolegi Mirosława Oparczyka. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przynieść i okazać podczas Plenarki zimowej. Sędziowie czynni składkę członkowską 12 zł będą opłacać razem z licencją sędziowską w lipcu 2018r. Obserwatorzy oraz sędziowie nieczynni opłacają składkę do końca lutego na konto bankowe K-PZPN.

Sędziowie, którzy otrzymali stroje JOMA będą zobligowani od rundy wiosennej 2018 do sędziowania w tych strojach.