Kontakt 

tel. 52 34 11 333  

 e-mail: admin@kskpzpn.pl

Administrator

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy organizuje Warsztaty Szkoleniowe w dniu 16 lutego 2018 r (piątek) o godzinie 17:00 dla sędziów kandydatów na II i III ligę
a) Kobędza Karol
b) Wiśniewski Piotr
 
oraz
 
c) Burkiewicz Bartosz
d) Gryckiewicz Patryk
e) Kowalczyk Bartosz
f) Podlewski Rafał
g) Wódkowski Marcin
 
Obecność obowiązkowa.
 
W trakcie Warsztatów przedstawione zostaną elementy na jakie będą zwracać uwagę obserwatorzy stadionowi w trakcie obserwacji. W ocenie sędziego będą brane jeszcze pod uwagę obserwacje telewizyjne, arkusz samooceny i ranking. W trakcie Warsztatów sędziowie zostaną poddani egzaminowi pisemnemu. W przygotowaniu kondycyjnym należy korzystać z planów treningowych instruktora FIFA Grzegorza Krzoska.
W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501